Clip Sinh học

Lịch công tác từ 8.5 đến 15.5.2016

Chủ nhật - 08/05/2016 08:37
Lịch công tác từ 8.5 đến 15.5.2016

Thứ ngày

Giờ

Nội dung công tác

Thành phần thực hiện

Địa điểm

Trực  

 lãnh đạo

Thứ  2

09/5

5h00

- Đưa 02 cán bộ Khoa Điều dưỡng đi bàn giao SV lớp CNĐD TCK9 thực tế tốtnghiệp tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển,Uông Bí, Quảng Ninh

- Mời 02 cán bộ Khoa Điều dưỡng

 

Đ/c Sơn

5h30

- Đưa đoàn cán bộ đi công tác tại Vĩnh Phúc

- Mời đ/c Dũng (PHT); Phòng ĐT, BM YHGĐ. Xe Ford Transit

Sân trường

7h30

- Dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND TPTN, nhiệm kỳ 2016-2021

- Mời đ/c Tráng (PHT)

Hội trường A-P.Quang Trung

7h45

- Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Mời Đảng ủy; BGH; BGĐ BV Trường; Trưởng, phó phòng; Khoa và BV Trường; Trưởng, phó BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi; đ/c Hiền (YXHH), đ/c Dung (TBM Thần kinh). Chi tiết xem trên website Nhà trường. Xe ISUZU

Hội trường C2-ĐHSPTN

8h00

- Khai giảng khóa Đào tạo ngắn hạn về PHCN cơ bản tại Tỉnh Hà Giang

- Mời đ/c Qúy (PHT); Phòng ĐT, BM PHCN

BVPHCN Hà Giang

9h30

- Lãnh đạo thường trực tiếp dân, CBVC, HSSV

- Mời đ/c Sơn (HT), Phòng TT-PC

Phòng TT-PC

14h00

- Làm phách cho các đối tượng: YK44, CNĐDTC10, CNĐD CQ K10, YHDP7, RHM K6, K43, BSNK K7, K8, CNK19

- Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VPK: KHCB, RHM, CCK, YHCS; VPBM: Nội, Ngoại, Điều dưỡng, YTCC

Phòng KT&ĐBCLGD

16h30

- Họp đội văn nghệ tham dự chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa TPTN lần thứ VII năm 2016

- Mời đội văn nghệ theo QĐ số 866/QĐ-ĐHYD, ngày 06/5/2016

Phòng họp 3

19h30

- Họp nhóm biên soạn đề cương đổi mới chương trình ĐT BSĐK và ĐD, dự án HPET - Bộ Y tế

- Mời thành phần nhóm biên soạn đề cương theo QĐ

Phòng họp 1

Thứ 3

10/5

8h00

- Đánh giá chuyên đề Tiến sĩ NCS Phạm Mạnh Công

- Mời Hội đồng theo QĐ, Phòng ĐT và NCS

VPK YTCC

Đ/c Qúy

***

- Làm việc với Cục Y tế Bộ Công an

- Mời BGH; Lãnh đạo Phòng ĐT, HC-TC

Phòng họp 1

10h00

- Họp Hội đồng Trường

- Mời các đ/c có tên trong thành phần Hội đồng Trường

Phòng họp 1

14h00

- Họp HĐ thi Tiếng Anh trình độ A2, đợt 2 2016

- Mời thành phần HĐ và thư ký theo QĐ

Phòng họp 1

15h00

- Họp thường trực HĐ Thi đua - Khen thưởng về công tác đánh giá xếp loại ABC tháng 4/2016

- Mời BGH; đ/c Đàn (CTCĐ), đ/c Vũ Phương (BVT), đ/c Thủy (HC-TC), đ/c Đông (ĐTN)

Phòng họp 1

Thứ  4 11/5

6h00

- Làm việc với Sở Y tế Phú Thọ

- Mời đ/c Sơn (HT); đ/c Qúy (PHT); Lãnh đạo các Phòng: ĐT, CTHSSV; Trưởng hoặc phó BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Xe Ford Transit

Sân trường

Đ/c Tráng

13h00

- Đưa đoàn cán bộ và SV Khoa RHM ra Sân bay Nội Bài dự Hội nghị Khoa học RHM tại Huế và làm Visa cho SV

- Mời đ/c Công, đ/c Hằng, đ/c Hương (RHM), đ/c Diệp (HTQT) và 02 SV RHM K3. Xe Ford Transit

Sân trường

13h30

- Tiếp đoàn cán bộ tổ chức Pathfinder International

- Mời đ/c Ngọc (CTHSSV), đ/c Vinh (KHCN&HTQT), các SV nhận học bổng của chương trình

Phòng họp 1

13h30

- Thi học kỳ I các lớp cử tuyển K26 (Môn: Toán)

- Mời thành phần Ban coi thi theo QĐ

Khu giảng đường

14h00

- Báo cáo tổng duyệt các đề tài tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 18

- Mời Hội đồng thường trực Khoa học - Đào tạo nhà trường, 6 báo cáo của đề tài tham dự Hội nghị

Phòng họp 3

19h30

- Chương trình Hội thi "Điều dưỡng viên giỏi"

- Mời đại diện BGH; Phòng  CTHSSV, BTV Đoàn Trường, BGK, BTK theo QĐ. CBVC và SV quan tâm. Phòng QT-PV chuẩn bị âm thanh

Giảng đường lớn

Thứ 5

12/5

***

- Đi công tác Hà Nội

- Mời đ/c Sơn (HT). Xe Mitsubitshi

Sân trường

Đ/c Dũng

7h00

- Tham gia Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân"

- Mời đại diện BGH; BTV Đoàn Trường và đội thi theo QĐ. Xe ISUZU

Hội trường  C-ĐHSPTN

9h30

- Lãnh đạo thường trực tiếp dân, CBVC, HSSV

- Mời đ/c Dũng (PHT), Phòng TT - PC

Phòng TT-PC

13h30

- Thi học kỳ I các lớp cử tuyển K26 (Môn: Hóa học)

- Mời thành phần Ban coi thi theo QĐ

Khu giảng đường

13h30

- Bảo vệ Luận văn Ths cấp cơ sở chuyên ngành: Nội khoa

- Mời Hội đồng theo QĐ, Phòng ĐT và học viên. Phòng QT-PV chuẩn bị loa đài

Phòng BVLV1

15h00

- Thông qua kế hoạch đánh giá SV tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra

- Mời BGH; Lãnh đạo các phòng chức năng, Khoa và BM trực thuộc Trường

Phòng họp 1

15h00

- Họp Tổ bầu cử tại Trường

- Mời Tổ bầu cử theo QĐ

Phòng họp 3

16h00

- Thông qua kế hoạch lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu SV

- Mời BGH; Lãnh đạo các phòng: KT&ĐBCLGD, Đào tạo và CTHSSV

Phòng họp 1

19h00

- Tham gia Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân"

- Mời đại diện BGH; BTV Đoàn Trường và đội thi theo QĐ. Xe ISUZU

Hội trường  C-ĐHSPTN

19h15

- Dự Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân"

- Mời đ/c Dũng (PHT)

Hội trường  C-ĐHSPTN

19h30

- Giao ban sinh viên

- Mời thành phần theo quy định

GĐ A101

Thứ 6 13/5

7h30

- Họp Hội đồng KH&ĐT Trường thông qua kết quả rà soát, chỉnh sửa nội dungvà chương trình ĐT theo Thông tư 07/2015 của Bộ GD&ĐT (cả ngày)

- Mời thành phần Hội đồng KH&ĐT theo QĐ

Phòng họp 1

Đ/c Sơn

13h30

- Thi học kỳ I các lớp cử tuyển K26 (Môn: Sinh học + Vật lý)

- Mời thành phần Ban coi thi theo QĐ

Khu giảng đường

20h00

- Đón đoàn cán bộ khoa RHM và SV tại Sân bay Nội Bài

- Mời đ/c Công, đ/c Hằng, đ/c Hương (RHM) và 02 SV RHM K3. Xe Ford Transit

Sân bay Nội Bài

Thứ 7 14/5

5h30

- Đón 07 giáo sư trong Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ B2013TN05 tại Hà Nội

- Mời cán bộ BM GPH. Xin xe Ford Transit

Sân trường

Đ/c Qúy

8h00

- Thông qua báo cáo tự đánh giá chương trình ĐT BSĐK và CNĐD

- Mời BGH; Lãnh đạo các phòng chức năng và lãnh đạo Khoa ĐD

Phòng họp 1

9h30

- Nghiệm thu đề tài cấp Bộ của PGS.TS Trịnh Xuân Đàn - B2013TN05-01

- Mời  HĐ nghiệm thu theo QĐ, cán bộ BM GPH và các CB quan tâm. Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị CSVC theo quy định

Phòng họp 1

15h00

- Đưa 07 giáo sư trong Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ B2013TN05 về Hà Nội

- Mời cán bộ BM GPH. Xin xe Ford Transit

Hà Nội

CN 15/5

 

 

 

 

Đ/c Dũng

Nếu bạn trích dẫn lại nội dung, vui lòng ghi rõ nguồn: wWw.SinhHoc.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thảo luận

Chức năng, nhiệm vụ bộ môn Sinh học

I. Nhiệm vụ đào tạo 1. Bác sỹ đa khoa chính quy hệ 6 năm. 2. Bác sỹ đa khoa chuyên tu hệ 4 năm. 3. Dược sỹ hệ chính quy 5 năm. 4. Dược sỹ hệ chuyên tu 4 năm. 5. Bác sỹ Răng hàm mặt và Y học dự phòng. 6. Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy. 7. Cử nhân điều dưỡng hệ tại chức. 8. Cao đẳng vệ sinh...

Đề cương ôn tập
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,508
  • Tháng hiện tại48,513
  • Tổng lượt truy cập7,503,037
Tiện ích
 Trình duyệt Web

 Firefox


 Trình duyệt Web

 Google Chorme


 Bộ gõ Unikey

 Unikey 4.2 RC4


 Bộ gõ Vietkey

 Vietkey 2007


 Bộ gõ tiếng Việt

 Gõ tiếng Việt


 Tăng tốc tải file

 IDM 6.25


 TeamviewerHỗ trợ từ xa

 Team Viewer v11


 Đọc PDF

 PDF Reader v7.3.0.0118


 Cắt và nối file *.001 ..

 FFSJ


 Nén & Giải nén

 WinRAR 5.31

Music
Mã giảm 40%: HSAHH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây