Clip Sinh học

Lịch công tác tuần từ 30.5 đến 5.6.2016

Thứ hai - 30/05/2016 04:42
Lịch công tác tuần từ 30.5 đến 5.6.2016
Thứ ngày Giờ Nội dung công tác Thành phần thực hiện Địa điểm Trực   
lãnh đạo
Thứ 2
30/5
7h00 - Gửi hồ sơ ứng viên chức danh GS, PGS đến chuyên gia thẩm định tại Hà Nội - Mời đ/c Dũng (UVTT HĐ chức danh GSCS); đ/c Vinh, đ/c Thắng, đ/c Phương(Phòng KHCN&HTQT); đ/c Hùng (HC-TC).Xe Ford Transit Sân trường Đ/c Sơn
*** - Đón 04 thành viên HĐ thẩm định chương trình ĐT mở mã Ths YTCC tại Hà Nội - Mời đại diện Khoa YTCC. Xe Mitsubitshi Sân trường
9h30 - Lãnh đạo thường trực tiếp dân, CBVC, HSSV - Mời đ/c Sơn (HT), Phòng TT-PC Phòng TT-PC
14h00 - Làm phách các đối tượng CTY45, YK45 - Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VPK: KHCB, YTCC; VPBM: Nội, Ngoại, Sản Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 - Bình giảng qua băng ghi hình giờ giảng - Mời BGH; Tiểu ban bình thí giảng khối lâm sàng, đ/c Diễm (Nội), đ/c Hoàng (Ngoại), đ/c Thanh (Truyền nhiễm). Phòng TT-PC chuẩn bị băng ghi hình. Phòng KT&ĐBCLGD chuẩn bị công cụ đánh giá Phòng họp 3
14h00 - Họp thẩm định CTĐT mở mã Ths YTCC - Mời HĐ theo QĐ, Ban ĐT ĐHTN, BGH, Phòng ĐT; Trưởng, phó Khoa YTCC Phòng họp 1
14h30 - Họp Ban tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục Răng - Hàm - Mặt khu vực miền núi phía Bắc lần thứ II - Mời Ban tổ chức theo QĐ Phòng họp 4
16h00 - Họp xét cho HSSV nghỉ học tạm thời, trở lại học, thôi học; kỷ luật HSSV vi phạm quy chế - Mời đ/c Dũng (PHT); Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật HSSV theo QĐ Phòng họp 4
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: K44, YHDP K5, RHM K4, CĐKTXN ATVSTP K6 (Từ 30/5-5/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
Thứ 3
31/5
7h30 - Làm phách đối tượng YK44, CTD13, YK47 - Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VPK: CCK, RHM, Dược, YHCS, YTCC; VPBM Nhi Phòng KT&ĐBLCGD Đ/c Qúy
8h00 - Phát quà cho các cháu Thiếu niên - Nhi đồng nhân ngày 01/6/2016 (cả ngày) - Mời Ban Nữ công; Các CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc VPCĐ
8h00 - Họp bốc thăm thi đấu Cầu lông - Bóng bàn CNVC lao động TPTN - Mời đ/c Lưu (Phó CTCĐ) Trung tâm VHTT-TT
9h00 - Họp nhóm biên soạn đề cương đổi mới chương trình ĐT BSĐK và ĐD, Dự án HPET-Bộ Y tế - Mời thành phần nhóm biên soạn đề cương theo QĐ Phòng họp 1
13h30 - Làm việc với Công ty Sam Sung và Tổ chức HAIVN Việt Nam - Mời BGH; đ/c Hùng (ĐT), đ/c Vinh (KHCN&HTQT), đ/c Thủy (HC-TC), đ/c Trang (QT-PV), đ/c Trường (CNTT-TV) Phòng họp 1
14h00 - Làm phách đối tượng CTY47, CTD15, CĐKTXN, CTY46, CTD14 - Mời KT&ĐBCLGD, VPK: KHCB, YHCS, YTCC, Dược Phòng KT&ĐBCLGD
14h30 - Làm việc với Tổ chức HAIVN về Dự án USAIDS - Mời BGH; đại diện các phòng: ĐT, KHCN&HTQT, KT&ĐBCLGD, KH-TC, QT-PV, CNTT-TV, HC-TC Phòng họp 1
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: CTY45, CTD13 (Từ 31/5-6/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
 
Thứ  4 01/6
 
 
 
Thứ  4 01/6
7h00 - Gửi hồ sơ ứng viên chức danh GS, PGS đến các chuyên gia thẩm định tại Thái Nguyên - Mời đ/c Dũng (UVTT HĐ chức danh GSCS); đ/c Vinh, đ/c Thắng, đ/c Phương (KHCN&HTQT); đ/c Hùng (HC-TC). Xe Ford Transit Sân trường  
Đ/c Tráng
 
 
 
 
Đ/c Tráng
13h00 - Họp triển khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết TT Đào tạo và Nghiên cứu thực địa tại UBND huyện Phú Lương - Mời đ/c Tráng (PHT); đ/c Hà (QT-PV). Xe Mitsubitshi Sân trường
14h00 - Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua kết quả rà soát, chỉnh sửa nội dung và chương trình ĐT theo TT07/2015 - Mời thành phần HĐ KH&ĐT theo QĐ, Phòng ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo Phòng họp 1
15h00 - Họp Ban Nữ công - Mời Ban Nữ công theo QĐ số: 07/QĐ-CĐ, ngày 24/3/2016 VPCĐ
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: K45, ĐHD CQK8, RHM K5, YHDP K6 (Từ 01/6-7/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
Thứ 5
02/6
*** - Đi công tác tại Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế - Mời Phòng ĐT. Xe Mazda Sân trường Đ/c Dũng
9h30 - Lãnh đạo thường trực tiếp dân, CBVC, HSSV - Mời đ/c Dũng (PHT), Phòng TT - PC Phòng TT-PC
13h30 - Bình thí giảng hết tập sự cho BS Nguyễn Đắc Vinh (BM Tâm thần) - Mời Hội đồng bình thí giảng khối lâm sàng Phòng họp 3
14h00 -Tham gia Hội nghị giao ban công tác Đoàn tháng 5/2016 tại Trường ĐHCNTT&TT Thái Nguyên - Mời Bí thư, PBT Đoàn TN; Chủ tịch, PCT Hội SV Trường PH411-Tầng 4
14h00 - Giao ban cơ quan - Mời thành phần theo quy định Phòng họp 1
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: CTY46, CTD14 (Từ 02/6-8/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
19h00 - Dự Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường" tại ĐHNLTN - Mời đ/c Tráng (PHT). Xe Mitsubitshi Hội trường A
19h30 - Giao ban sinh viên - Mời thành phần theo quy định GĐ A101
Thứ 6 03/6 *** - Đi tham dự Hội thảo về ĐT Điều dưỡng hội nhập quốc tế tại Trường ĐHĐD Nam Định, Dự án ADB - Bộ Y tế - Mời đ/c Sơn (HT); Phòng ĐT, đ/c Lợi (ĐD). Xe Mitsubitshi Sân trường Đ/c Tráng
*** - Thi đấu giải Cầu lông - Bóng bàn CNVCLĐ TPTN (từ 03-05/6/2016) - Mời Ban Chỉ đạo, Đoàn vận động viên theo QĐ số: 25/QĐ-CĐ, ngày 26/5/2016. Xe Ford Transit Trường ĐHNL TN
7h00 - Làm phách CNĐD TC11A, DDHD9, CTD13, CTY47, ĐHD8, CTY46 và D14 - Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VPK: YHCS, Dược, KHCB Phòng KT&ĐBCLGD
10h45 - Đón GS Cheng Hwee Ming tại Sân bay Nội Bài - Mời đ/c Phương (Phòng KHCN&HTQT). Xe Mazda Sân trường
13h30 - Hội đồng đánh giá và BVLV Ths K18 chuyên ngành: Nội khoa - Mời HĐ theo QĐ, Phòng ĐT và học viên chuẩn bị nội dung. Phòng QT-PV chuẩn bị loa đài Phòng BVLV1
14h00 - Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế tọa đàm với học viên SĐH, SV về dự án đưa BS trẻ về vùng sâu, vùng xa - Mời đại diện BGH; Lãnh đạo các phòng: ĐT, CTHSSV, ĐTN - Hội SV; học viên cao học: CKI, BSNT; SV Y5, Y6; BSĐK, RHM. Các phòng chuẩn bị CSVC theo quy định Giảng đường lớn
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: CTY47, CTD15 (Từ 03/6-9/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
Thứ 7 04/6 7h45 - Sinh hoạt khoa học chuyên ngành Sinh lý học - Mời đại biểu của Hội Sinh lý học Việt  Nam;  đại biểu tham dự của các Trường; đại biểu có giấy mời của Trường; BM SLH, Phòng KHCN&HTQT. Phòng CNTT-TV và QT-PV chuẩn bị CSVC Phòng BVLV2 Đ/c Sơn
11h30 - Đưa GS Cheng và cán bộ BM SLH đi thăm quan ATK Định Hóa - Mời đ/c Phương (KHCN&HTQT), BM Sinh lý học. Xe ISUZU Sân trường
13h30 - Đón PGS.TS Nguyễn Văn Sáng tại Trường ĐHYD Hải Phòng - Mời đại diện BM Nhi. Xe Mazda Sân trường
14h00 - Đón thành viên HĐ Thẩm định Đề án mở mã CKII, BSNT tại Hà Nội - Mời đại diện BM TMH, BM Nhi, BM Da liễu. Xe Ford Transit Sân trường
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: K46, YHDP K7, RHM K6, ĐHDCQ K9, CNĐDCQ K10 (Từ 04/6-10/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV  
 
CN 05/6
 
 
 
 
CN 05/6
4h30 - Đón thành viên HĐ Thẩm định  Đề án mở mã CKII, BSNT tại Hà Nội - Mời đại BM Nhi. Xe Mitsubitshi Sân trường  
 
Đ/c Qúy
 
 
 
 
Đ/c Qúy
6h00 - Đưa SV xuống SBNB đi tham dự Trại hè tại ĐH Ubon Ratchathani, Thái Lan - 02 sinh viên theo Quyết định. Xe Mazda Sân trường
8h00 - Họp Thẩm định Đề án mở mã CKII (03 mã), BSNT (01 mã) - Mời HĐ theo QĐ, Ban ĐT ĐHTN, BGH, các phòng: ĐT, HC-TC, QT-PV, KH-TC, KT&ĐBCLGD; Lãnh đạo các BM: Nhi, TMH, Da liễu Phòng họp 1
8h15 - Dự buổi thuyết trình của GS Cheng Hwee Ming - Mời đ/c Vinh, đ/c Phương (KHCN&HTQT), giảng viên BM SLH. Phòng QT-PV chuẩn bị loa đài và địa điểm Giảng đường lớn
14h00 - Đưa GS Cheng đi thăm quan Bảo tàng và Làng Sinh thái - Mời đ/c Phương (KHCN&HTQT). Xe Mitsubitshi Sân trường
*** - Đưa PGS.TS Nguyễn Văn Sáng về Hải Phòng - Xe Mazda Sân trường
*** - Đưa thành viên HĐ Thẩm định Đề án mở mã CKII, BSNT về Hà Nội - Xe Ford Transit  
18h00 - Đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp SV: K47, YHDP K8, RHM K7, ĐHDCQ K10, CNĐDCQ K11 (Từ 05/6-11/6/2016) - Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, các lớp SV Sân trường
 
 
Ghi chú:              - Các phòng, khoa, bộ môn đăng ký lịch tuần trước 16h00 thứ năm hàng tuần tại bộ phận In,sao văn bản (gặp đ/c Tuyết) để Phòng HC-TC sắp xếp thời gian, địa điểm và bố trí xe.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS Trịnh  Xuân Tráng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thảo luận

Chức năng, nhiệm vụ bộ môn Sinh học

I. Nhiệm vụ đào tạo 1. Bác sỹ đa khoa chính quy hệ 6 năm. 2. Bác sỹ đa khoa chuyên tu hệ 4 năm. 3. Dược sỹ hệ chính quy 5 năm. 4. Dược sỹ hệ chuyên tu 4 năm. 5. Bác sỹ Răng hàm mặt và Y học dự phòng. 6. Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy. 7. Cử nhân điều dưỡng hệ tại chức. 8. Cao đẳng vệ sinh...

Đề cương ôn tập
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,674
  • Tháng hiện tại48,679
  • Tổng lượt truy cập7,503,203
Tiện ích
 Trình duyệt Web

 Firefox


 Trình duyệt Web

 Google Chorme


 Bộ gõ Unikey

 Unikey 4.2 RC4


 Bộ gõ Vietkey

 Vietkey 2007


 Bộ gõ tiếng Việt

 Gõ tiếng Việt


 Tăng tốc tải file

 IDM 6.25


 TeamviewerHỗ trợ từ xa

 Team Viewer v11


 Đọc PDF

 PDF Reader v7.3.0.0118


 Cắt và nối file *.001 ..

 FFSJ


 Nén & Giải nén

 WinRAR 5.31

Music
Mã giảm 40%: HSAHH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây